Uşak Üniversitesi İstatistik

Üniversitemizde 2001 yılında İstatistik Bölümü açılmış olup, henüz yeterli öğretim elemanı bulunmadığından    bölümümüze öğrenci alınamamaktadır.

Bölümümüz bu süreçte genç ve dinamik kadrosuyla, üniversite genelindeki fakülte ve yüksekokullarda öğretimi olan İstatistik bilimi temelli derslerin verilmesi noktasında hizmet vermektedir. Fakülte ve yüksekokullarda verilen derslerin amacı, farklı disiplinlerdeki öğrencilere temel İstatistik bilgisini doğru şekilde edindirerek, öğrendiği istatistiksel yöntemleri kendi alanlarına uygulayabilme yetisi kazandırabilmektir. Ayrıca üniversite bünyesindeki öğrenci, akademik personel, idari personele ile kamu ve özel kuruluşlarındaki uzman ya da araştırmacılara yönelik  istatistiksel yöntemlerin uygulanması çerçevesinde seminerler ve kurslardüzenlenmektedir. 

         İstatistik Bölümünün vizyonu, edindiği bilgi ve beceriyi alanın çok disiplinli çalışmaya uygun olmasından dolayı, kendi alanlarında bu bilgileri etkin bir şekilde, toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
 
            İstatistik Bölümünün misyonu, vereceği öğretim hizmetleriyle Uşak Üniversitesi'nin iç ve dış paydaşlarına,  İstatistik bilimi temelinde katkı sağlayabilen ve üreteceği bilgi ile ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda ülkemize katkı sağlayan, her zaman bilim, etik ve liyakat temelinde hareket eden bir bölüm olmaktır.
       
           Bölümüzde yalnızca Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı mevcuttur.